dissabte, 6 de juliol del 2013

Ja som mebres de l'Agrupació de colles de gegants de Catalunya

Bones notícies, ja som membres de
l'Agrupació de colles de geganters de Catalunya.


AMB L’AGRUPACIÓ PODEM GAUDIR DE:

•Una exposició itinerant de plafons amb la fotografia dels gegants de cada poble i una breu història dels mateixos i de les colles. Actualment consta de més de 200 plafons.
•Una parella de gegantons, un tobogan i un taller de gegants per aquelles colles o escoles que ho sol·licitin per introduir d’una manera activa als més petits.
•Un arxiu de records, carteres, mocadors, etc. i un arxiu de documentació i llibres varis.
•Una assegurança de responsabilitat civil a tercers per totes les colles que en formin part; també compta amb una assegurança pels geganters portadors voluntària per aquelles colles que la desitgin.
•Cursos de música: aprenentatge de gralla i caixa; perfeccionament per a grups ja formats.
•Cursos de Ball de Gegants: inici en portar gegants i de fer-los ballar; recuperació de balls propis; muntatge de coreografies i balls per aquelles colles que ho desitgin.
•Solucionar problemes de diferents tipus que puguin sorgir.
•L’edició de la revista GEGANTS: s’editen normalment unes quatre revistes a l’any; les colles que són socis reben tres exemplars de cada número; cas de voler-ne més s’han de fer subscripcions.
•La publicació de fulls Informatius: per als socis de l’Agrupació sobre temes més concrets referents als socis; se’n publiquen varis i en la mesura que sigui necessari donar a conèixer temes d’una forma més ràpida.
•La participació en Salons d’Infància i Joventut o Fires i Mostres de caire tradicional que es realitzin bé participant de manera personal o col·laborant amb material vari de l’Agrupació.
•L’edició de material vari: per exemple llibre sobre balls de gegants, llibres de partitures, cassette de música, cassette i partitures de música, compac-disc, pins, adhesius, retallables, cd interactius, etc.
•Fomentar i servir d’enllaç en les activitats del món geganter.
•Fer d’enllaç amb els estaments oficials.
•Donar informació o canalitzar-la, tant entre les colles, diferents grups de caire tradicional i popular com els mitjans de comunicació: ràdio, televisió, premsa, etc.
•Local social

ASSEGURANÇA DELS GEGANTERS

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya té concertada una pòlissa de responsabilitat civil a tercers per tots els socis que formen part de l’Agrupació. Aquesta pòlissa ha estat ampliada en el sentit de considerar tercer també al geganter que va al costat dels gegants.
 L’Agrupació ha posat en marxa una assegurança d’accidents per als portadors de gegants; la pòlissa cobrirà els accidents que ocorrin a les persones durant el transcurs de portar el gegant, sense nominació de les mateixes.

Salut i gracies a tota aquesta vitalitat que corre per la Colla Gegantersa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada